Daglig träning Balettakademien och Danscentrum Stockholm

Anna Pehrsson

Anna Pehrsson, född i Boliden, Sverige, är dansare och koreograf verksam i skärningspunkten mellan dans, koreografi och bildkonst. Hon har dansat med Alias ​​Compagnie, Corpus DKT och Cullberg Ballet, och har sedan sin koreografiska debut 2016 skapat ett brett spektrum av verk, inklusive beställningsverk – solo – och gruppverk – utomhus, för gallerirummet, såväl som för scenen. Pehrssons konstnärliga strävan kännetecknas av en grundlig forskning kring rörelsens och den dansande kroppens förutsättningar. Hennes arbete försöker bidra till en feministisk ekologi – en kvinnlig blick i enlighet med sin omgivning och utvecklas ofta i serier.

Den mest aktuella cykeln, initierad med solot Crisp. Come Now we Falling (2020), och gruppstycket Pressure Fields (2021), med stöd av Riksteatern/The Swedish National Touring Company’s Produktions Residens 2021, undersöker rörelser som tvingas på kroppar i tider av systemisk kollaps. . Pehrsson arbetar just nu med beställningsuppdraget Utflykten i samarbete med Rachel Tess för Region Teater Väst, Borås.