Daglig träning Balettakademien och Danscentrum Stockholm

Cristina Caprioli

Född 1953, uppvuxen i Italien, under flera år verkande som dansare i Tyskland och USA, sedan mitten av 80talet bosatt i Stockholm, var hon i slutet på 90talet grundade ccap, inom vilken hon sedan dess har producerat en mängd föreställningar, installationer, utställningar, filmer, festivaler och publikationer, samt drivit flera forskningsprojekt, turnerat nationellt och internationellt, skapat koreografi för institutioner och vida undervisat.

Efter årtionden av kritiskt arbetet, betraktas Caprioli som en av Sveriges mest konsekventa koreograf. Hennes arbete kännetecknas av intellektuell skärpa, rörelsekomplexitet, hudlöst allvar och lättsam sorglöshet. Allt arbete förutsätter men även genererar oavkortad uppmärksamhet och mellanmänsklig växelverkan. Till förmån för en gemensam konstupplevelse. 

Cristina är Professor i koreografi och har tilldelats flera anrika stipendier och priser.

Born 1953, raised in Italy, for years dancing in Germany and the United States, since the mid 80s resident of Stockholm, Sweden, where in the late nineties she founded ccap, within which she, since then has produced an overload of performances, installations, exhibitions, films, festivals, publications, plus run several research projects, toured nationally and internationally, choreographed for institutions and extensively taught. 

After decades of critical work, Caprioli has gained the position as one of Sweden’s most consistent choreographers. Her work is marked by intellectual nerve, complexity of motion, unprotected rigor and lighthearted ease. All of her work claims, but also generates full attention and intra-active reciprocity. For the benefit of a shared experience of art.

Cristina is Professor of Choreography and has received a number of honorable grants and prices.