Daglig träning Balettakademien och Danscentrum Stockholm

Daglig träning

För professionella yrkesverksamma dansare

Det ställs stora krav på den professionella dansaren av idag. Det gäller att behärska ett flertal olika estetiska inriktningar. Ju mer dansaren kan tillgodogöra sig desto fler möjligheter till jobb.

Den dagliga träningen i Stockholm samordnas av Balettakademien och Danscentrum Stockholm. Vi erbjuder ett brett varierat utbud av olika aktuella tekniker men även äldre, väl fungerande träningsmetoder. Detta för att omfatta så många av de yrkesverksamma dansarna som möjligt och hålla träningen relevant.

Daglig träning finansieras med avgifter från deltagarna samt bidrag från Statens Kulturråd.