Daglig träning Balettakademien och Danscentrum Stockholm

Danscentrum Stockholm

Danscentrum Stockholm har ett arbetsförmedlande uppdrag från Statens Kulturråd. Målet är att skapa arbetstillfällen för frilansande koreografer och dansare. Viktigt för förmedlingsarbetet är arrangörsnätverk, utbudsdagar, arrangörsutbildningar, information och utbudskatalogen.

Medlemmarna är i huvudsak frilansande dansare och koreografer men även verksamma inom nycirkus, mim och performance representerade. Föreningens syfte är att verka för den professionella samtida danskonsten, att förbättra danskonstnärernas villkor och dansens infrastruktur.

Medlemmar har tillgång till studior för repetition, produktionsservice och rådgivning, kurser och workshops samt förmedling av produktioner och projekt. Danscentrum Stockholm arrangerar även daglig träning i nutida teknik.

Danscentrum Stockholm
Kansliet/postadress:
Barnhusgatan 14
111 23 Stockholm

Klotets dansstudios (Dansens hus)
Wallingatan 19
111 24 Stockholm

Tel: 070-558 50 95
E-post: info@dcsthlm.se