Daglig träning Balettakademien och Danscentrum Stockholm

Jan-Erik Wikström

JaWi_AK9642Wikström utbildades vid Kungliga Teaterns balettskola/Kungliga Svenska Balettskolan och anställdes vid Kungliga Baletten 1987 och blev solist 1991 och premiärdansare sedan 1993. År 2000 utnämndes han till hovdansare. 2001–2004 var han premiärdansör vid English National Ballet i London och dansade bland annat Svansjön och Romeo och Julia i Royal Albert Hall. Han har gästdansat på ett stort antal scener världen över och med kompaniet Stockholm 59° North. Han ger också ofta Master classes inom balett i Prag. 2001 medverkade han i TV-filmen Premiärdansösen i Sveriges Television.