Daglig träning Balettakademien och Danscentrum Stockholm

Julia Sundberg*

Julia Sundberg har varit yrkesverksam sedan 1984 efter utbildning vid Balettakademien i Stockholm och vid The London Contemporary Dance School. Julia har dansat både i repertoarkompani och som frilans samarbetat med samtida koreografer. Under de senaste åren av sin danskarriär har Julia arbetet med Cristina Caprioli.

*Daglig träning klasserna denna vecka är ett samarbete mellan ccap och Danscentrum Stockholm.