Daglig träning Balettakademien och Danscentrum Stockholm

Linn Ragnarsson

Linnnybild

Linn Ragnarsson är verksam inom dans- och koreografifältet i och utanför Sverige, med Stockholm som bas. Hon har bl a arbetat med Malin Elgán, Mia Habib, Nicole Neidert, Anna Källblad, Claire Parsons & Company, Sanna Blennow, Guilherme Bothelo & Cie Alias, David Zambrano, Lena Josefsson & Kompani Raande-Vo och Khosro Adibi. Linn är utbildad vid Kungliga Svenska Balettskolan.

2010 arbetade Linn med David Zambrano i projektet ”50 days of Flying Low & Passing Through” i Costa Rica. Projektets deltagare är certifierade att använda och utveckla teknikerna så som de själva önskar. Linn har undervisat på Danscentrum, DOCH, Kgl Sv Balettskolan, Kävesta Folkhögskola, Chez Bushwick, UNSAM m fl.