Daglig träning Balettakademien och Danscentrum Stockholm

Philip Berlin

Philip Berlin är bosatt i Stockholm och arbetar som frilansande dansare och koreograf i Sverige och internationellt.  

Sedan 2010 har Philip arbetat med koreografer som Cristina Caprioli, Frédéric Gies, Björn Säfsten, Anja Arnquist, Jo Strömgren, Mats Ek och Mårten Spångberg. Vidare har Philip samarbetat med Gisèle Vienne baserad i Paris, och turnerat internationellt med föreställningen Crowd. Philip har även arbetat med CCN Ballet de Lorraine, där dansade han i verk av bland andra Merce Cunningham, Mathilde Monnier, William Forsythe, Tero Saarinen och Maria La Ribot. 

Han har visat sina egna koreografiska arbeten på bl.a Théâtre de la ville, Scenkonstmuseet, Dansens hus, och samarbetat med Lousie Dahl och visat Loss of och Lonely at the top på Moderna Museet och mdt i Stockholm. 

2014, initierade Philip tillsammans med Ulrika Berg, Anna Grip och Cristina Caprioli projektet SUNDAY RUN UP – ett sammanhang som samlar konstnärer verkande inom litteratur, koreografi, musik och konst. Ett projekt som grundar sig i en önskan att bereda plats för konstnärliga praktiker och sociala processer.

Om klassen:
Klassen syftar till att medvetandegöra och sammankoppla kroppens bindväv genom sinnesintryck och perception. Vi kommer att röra oss mellan olika material med hjälp av komplexa överlappande och transformativa rörelsesekvenser. Vidare kommer vi behandla expansivt hoppande över golvet. Vi kommer ta oss an den sensoriska njutningen av expansivt hoppande – upplevelsen som går genom kroppen då en är >>i<< luften.