Daglig träning Balettakademien och Danscentrum Stockholm

Pontus Sundset Granat

Mitt namn är Pontus Sundset, 38 år gammal. Numera bosatt i Stockholm,utbildad vid Svenska Balettskolan i Stockholm avgångsår 1998. Har sedan dess arbetat professionellt både i & utanför Sverige i tex. Norrdans, Carte Blanche, Ballet Victor Ullate, Skånes Dansteater, Royal Swedish Ballet & BallettAmRhein. För tillfället frilansar jag,jobbar extra på Dansbutiken,samarbetar ofta konstnärligt & spirituellt med Virpi Pahkinen. Just nu jobbar jag i ett projekt på Drottningholmsteatern “rokokomaskineriet” inför deras 250 års jubileum & därefter ska jag dansa i operan “Nixon in China” på Kungliga Operan. Undervisningen berikar mitt eget konstnärliga arbete, träning, teknik & som dansare.