Daglig träning Balettakademien och Danscentrum Stockholm

Information och priser

Vem kan delta

Behöriga till den dagliga träningen är:

  • frilansande dansare
  • koreografer
  • danspedagoger

Gäller yrkesverksamma eller är inskrivna på AF kultur eller är anslutna till Teaterförbundets riksavdelning för dans eller genomgått en godkänd minst 3-årig yrkesutbildning. Exempel på godkända utbildningar är Kungliga Svenska Balettskolan, Balettakademien, Doch eller motsvarande utländska såsom Danish National School of Performing Arts in Copenhagen, SEAD, Codarts/Rotterdam etc. Den som inte kan påvisa yrkesverksamhet under de senaste två åren eller inte kan upprätthålla rätt nivå på klass kan nekas rätt till proffsträningen.

Dansare och koreografer från institutionsteatrarna kan delta i träningen i mån av plats.

Priser

Terminskort och klippkort är personliga och gäller på både Balettakademien och Danscentrum Stockholm.

Terminskort: 1600 kr. Gäller hela terminen. OBS! Medlemmar i Danscentrum Stockholm betalar 1500kr.
Klippkort 5 klasser under gällande termin: 700 kr.
Enstaka klass: 200kr.

Mer information

Frågor om den dagliga träningen och coacher besvaras av johan.forsberg@folkuniversitetet.se