Daglig träning Balettakademien och Danscentrum Stockholm

Information och priser

Vem kan delta?

Behöriga till den dagliga träningen är:

  • Professionella dansare

Vi ser till olika typer av branscherfarenheter för att bedöma vem som kan ta del av Daglig Träning!
Du som vill delta behöver styrka någon eller några av nedanstående förutsättningar.

  • du är yrkesverksam eller ansluten till Scen outmarked och Films riksavdelning för dans* (se not.)

  • och/eller genomgått godkänd minst 3-årig yrkesutbildning i dans, koreografi, cirkus, mimskådespeleri eller musikalutbildning.

  • eller om du har skaffat dig motsvarande kunskap på andra sätt och kan styrka detta genom likvärdiga meriter och erfarenheter. Exempelvis: Battle/subkulturell street-erfarenhet tillsammans med Åsa Folkhögskolas Streetdanceutbildning.  

Vi värnar om att yrkesverksamma/professionella utövare ska träna på hög nivå inom ramen för sitt uttryck. Den som inte kan påvisa yrkesverksamhet under de senaste två åren eller inte kan upprätthålla rätt nivå på klass kan nekas rätt till daglig träning eller deltagande vid specifika workshops.

*gäller ej den satsning på kortare utbildningar där Scen och Film vill nå en yngre åldersgrupp

Priser

Terminskort och klippkort är personliga och gäller på både Balettakademien och Danscentrum Stockholm.

Priserna är nedsatta HT 2021 för att stötta dansare och koreografer genom pandemin.

Enstaka klass –150kr
Klippkort (5ggr) – / 700 kr
Terminskort –/ 1600 kr (1500 kr om du är medlem* i Danscentrum Stockholm) .
* Som medlem får du även delta under Daglig träning på Danscentrums andra medlemsorganisationer.