Daglig träning Balettakademien och Danscentrum Stockholm

Information och priser

Vem kan delta?

Behöriga till den dagliga träningen är:

  • frilansande dansare

  • koreografer

  • Danspedagoger

Vi ser till olika typer av branscherfarenheter för att bedöma vem som kan ta del av Daglig Träning!
Du som vill delta behöver styrka någon eller några av nedanstående förutsättningar.

  • du är yrkesverksam eller är inskriven på AF kultur och/eller ansluten till Teaterförbundets riksavdelning för dans* (se not.)

  • och/eller genomgått godkänd minst 3-årig yrkesutbildning i dans, koreografi, cirkus eller mimskådespeleri

  • eller om du har skaffat dig motsvarande kunskap på andra sätt och kan styrka detta genom likvärdiga meriter och erfarenheter. Exempelvis: Battle/subkulturell street-erfarenhet tillsammans med Åsa Folkhögskolas Streetdanceutbildning.  

Vi värnar om att yrkesverksamma/professionella utövare ska träna på hög nivå inom ramen för sitt uttryck. Den som inte kan påvisa yrkesverksamhet under de senaste två åren eller inte kan upprätthålla rätt nivå på klass kan nekas rätt till daglig träning eller deltagande vid specifika workshops.

*gäller ej den satsning på 1 åriga utbildningar där TF vill nå en yngre åldersgrupp

Priser

Terminskort och klippkort är personliga och gäller på både Balettakademien och Danscentrum Stockholm.

Terminskort: 1600 kr. Gäller hela terminen. OBS! Medlemmar i Danscentrum Stockholm betalar 1500kr.
– Du som köpt träningskort under VT 2020 får reducerat pris (50 %) på ditt nya terminskort HT 2020. Detta pga inställda klasser under våren med anledning av COVID. 
Klippkort 5 klasser under gällande termin: 650 kr.
Enstaka klass: 150kr.

Mer information

Frågor om den dagliga träningen och coacher besvaras av johan.forsberg@folkuniversitetet.se