Daglig träning Balettakademien och Danscentrum Stockholm

Salka Ardal Rosengren

Salka Ardal Rosengren jobbar med dans och performance. Hon är född och uppvuxen i Stockholm men flyttade 2006 till Bryssel där hon utbildade sig på P.A.R.T.S. och gick ut 2010. Salka har skapat verk tillsammans med Mikko Hyvönen (Trash Talk), Nicholas Hoffman (The Thing with a Hook) och Andrew Hardwidge (Subbodybodysub) och i dec har hon premiär på sitt nya stycke LASTING FIGURES på Weld. Som dansare har hon jobbat och turnerat verk internationellt med bland andra: Ezster Salamon, Xavier Le Roy, Boris Charmatz, Daniel Linehan, Sarah Vanhee, Tino Sehgal, Gunilla Heilborn, Malin Élgan, Liz Kinoshita, Salva Sanchis. Våren 2021 tog hon en master i nya performativa praktiker på Stockholms Konstnärliga Högskola. 

About the class: 

På den här klassen ligger fokus på hur vi upplever, använder oss av och arbetar med att se på andra och att själva bli sedda när vi dansar. Klassen handskar praktiskt med det ofta svårgripbara uttrycket ”performativitet”, en term som inrymmer både konvention och innovation, upprepning och differens.  Vi börjar klassen med enkla övningar för att få upp pulsen och bli varma, sen kommer vi att jobba med principer och idéer inspirerade från min erfarenhet av att socialdansa Lindy Hop och från Ruth Zaporahs bok ”Action Theatre: The improvisation of presence”.  Vi använder oss av cirkeln som improvisationssituation (som i Lindy Hop termer kallas ”jam circle” och “cipher” inom Hip Hop & House). Vi uppmärksammar och jobbar med det som yttrar sig, både inom och utanför oss och hur vi kan omvandla och arbeta med andras blickar och hitta lugn och grund i vårt dansande.  Vi dansar både till musik och tystnad. Blick, tonalitet, stämning, känsla, vibe, dynamik och den relationella sociala aspekten är framförallt material som vi kommer att jobba med.